Robòtica

lego-mindstormQuè és?

La robòtica permet introduir dins l'aula una eina de treball que apropa als alumnes la ciència i la tecnologia a través de la plataforma Lego Mindstorms.

Inicialment es desenvolupa amb pràctiques de muntatges per resoldre  reptes senzills que permeten  manipular el robot i els seus complements i iniciar-se a la programació de robots.

En una segona etapa, per ampliar i reforçar els coneixaments, es treballen els reptes proposat a First Lego Leage i s'anima la formació d'un equip de voluntaris per la participació a la FLL.

Gràcies al plantejament de reptes, els alumnes combinen els coneixements de matemàtiques, física, elèctrònica, mecànica i informàtica. Permet als estudiants:

·      Treballar en grups promovent el treball en equip, la cooperació i la resolució de problemes.

·      Desenvolupar la creativitat en el disseny i la programació.

·      Explorar el món de l'enginyeria a través de sistemes de control.

Quins objectius pretén?

·      Conèixer el sistema LEGO Mindstorms i avaluar les seves possibilitats.

·      Assolir habilitat per a manipular el robot i els seus complements.

·      Identificar els elements d'un robot.

·      Iniciar-se a la programació del comportament d'un robot.

·      Escriure els primers programes en NXT 2.1 i executar-los en el robot.

·      Conèixer l'entorn de programació NXT 2.1 G

·      Entendre la programació bàsica dels motors i sensors

·      Entendre les eines de control de la programació.

·      Enfrontar-se a un repte, desenvolupar diferents estratègies per la solució.

·      Muntar una eina mecànica per a que el robot executi el repte proposat.

·      Programar el robot per a realitzar els reptes de la FLL.

·      Presentar per grups les solucions realitzades.

·      Descobrir les diferents aplicacions de la robòtica com a instrument de motivació, mitjà  i objectiu d'aprenentatge, en funció de les etapes i les àrees curriculars

·      Participar a la FLL per desenvolupar els seus objectius.

A qui està adreçat?

S'adreça a tot l'alumnat d'ESO dins l'àrea de Tecnologia.

S'oferta com a matèria optativa a 1r d'ESO i  dins el curriculum de la matèria de Tecnologia a 3r i 4t  d'ESO.

 

Quines competències treballem?

La robòtica permet treballar de forma col·laborativa les competències bàsiques en general i les competències transversals en particular:

·      Comunicatives (lingüística i audiovisual)

·      Personals (autonomia i iniciativa)

·      Metodològiques (aprendre a aprendre, la competència digital i la competència matemàtica)

·      Competències específiques centrades a conviure i habitar el món (coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana).

Pastoral

Cartel lema17 18

Lema del Curs 2017-18

Lema2017banner


 logo enxarxat

logo horiz small

LOGO SED CAT1

Pots descarregar...

Menú Escola: Maig 2018

menu escolar 


Retalls d'Març
Publicat: Març de 2018

 retalls


Col·laborem amb

university cambridge


 DelfDalf

Breus notícies del dia a dia de l'escola

  • 200 i + Viu el somni!

   Hem començat ja el curs 2016-2017, sota el lema 200 i + Viu el somni. El nombre 200 fa referència als anys que complirà l’Institut Marista el...

  • FEAC-Escola de pares

   Com ja sabeu, l’ESCOLA DE PARES és una activitat que el col·legi ofereix al començament de cada curs a totes les famílies. Entre altres, un dels...

  • Agraïment a les famílies

   Des de l’equip directiu, volem expressar el nostre agraïment a les moltes famílies que han confiat en el nostre servei propi de venda de llibres,...