ERE - Descoberta del fet religiós Destacats

ERE01El perquè d’aquest projecte?

El fet religiós, entès com a fet humà específic, té l’origen en el reconeixement per part de cada home i cada dona d’una realitat transcendent, que confereix el sentit últim a la pròpia existència. Aquesta experiència vital viscuda per moltes persones en moments històrics i contextos socials concrets ha incidit en el desenvolupament de persones, de cultures i de pobles.

El món d’avui està immers en un procés de canvi constant que abasta tots els àmbits de la nostra societat marcada per la complexitat i la diversitat. El món educatiu és un bon reflex d’aquesta realitat.

Aquesta situació ens mena a parar atenció a la pròpia identitat dels infants i joves i a construir-la sobre les bases del coneixement personal, la integració del propi entorn i del diàleg amb el que és divers.

Enmig d’aquesta diversitat i complexitat social, el fet religiós continua sent avui un element molt important en el dibuix de la realitat cultural. Avui, és ben palès que a casa nostra, al mateix temps, conviuen diverses confessions religioses amb actituds d’indiferència davant del mateix fet religiós. Per tal d’atendre les capacitats dels alumnes i respondre a aquesta realitat social canviant volem apropar-nos al fet religiós des d’una perspectiva oberta i integradora amb una actitud de diàleg amb la diversitat de respostes que rep.

L’objectiu de l’ensenyament de la religió a l’escola cristiana com a matèria del currículum (la classe de religió) és valorar el fet religiós com una de les dimensions essencials de la nostra cultura i de la vida de moltes persones i que l’alumne pugui adquirir coneixements teòrics i pràctics de caràcter religiós.

Expressat d’una altra manera, l’objectiu no és únicament donar informació sinó ajudar a desenvolupar la intel·ligència espiritual o existencialque possibilita, des de la llibertat, una sensibilitat religiosa i una opció de vida.

Entenem que l’ensenyament de la religió com a matèria de currículum ha d’ajudar l’infant i el jove a:

 • Valorarel fet religiós com una de les dimensions essencials de la nostra cultura i de la vida de moltes persones.
 • Adquirir coneixements teòrics i pràctics de caràcter religiós, que permeti a l’alumne interpretar críticament tant el context sociocultural en què viu, com la seva pròpia experiència.
 • Despertar l’espiritualitat comuna a tota persona. Aquesta espiritualitat possibilita, des de la llibertat, experiències religioses significatives i una opció de vida.
 • Desvetllar la necessitat de trobar sentit a la vida.
 • Despertar inquietuds de cara a la transformació de la realitat. 

ERE02

Què pretenem a les etapes durant el projecte?

Amb el «Projecte Horitzó» (Infantil) es pretén, essencialment, ajudar l’alumne en la descoberta del fet religiós tant des del vessant del coneixement com des de la capacitat espiritual i d’obertura al transcendent comuna a tota persona.

L’objectiu del «Projecte Fent Camí» (Primària), en l’etapa de Primària, és que els alumnes continuïn posant els fonaments per a l’obertura al fet religiós i que en comprenguin l’extensió i la intensitat com a dada fonamental per entendre la vida humana i l’evolució dels pobles i les persones.El Projecte Fent Camí parteix del descobriment dels elements del fet religiós comuns a les grans tradicions religioses (Cicle Inicial) i aprofundeix, principalment, en el cristianisme i la persona de Jesús de Natzaret (Cicle Mitjà i Cicle Superior) tenint present la realitat interconfessional d’avui dia.

El «Projecte Fita» (ESO) continua aquest procés de descobriment,de comprensió, d’interiorització i d’obertura al fet religiós. Una fita és un senyal que, en un camí, marca la direcció que s’ha de seguir. En l’etapa de Secundària, tenint en compte les característiques pròpies de l’edat dels alumnes, pretenem aprofundir en les «fites» que les tradicions religioses ofereixen a tots els homes i dones en el seu camí de recerca de sentit i de felicitat. Així, s’aprofundeix en els llegats, els coneixements i l’espiritualitat de les diferents tradicions religioses, especialment els del cristianisme, perquè és la religió que més ha marcat l’espiritualitat, la cultura i la societat del nostre país.

El «Projecte En marxa» (BAT)

Amb el projecte En Marxa s’aprofundeix, especialment, en la capacitat bàsica de la recerca del sentit de la vida. Arrelada en la part més profunda de l’ésser, l’alumnat la va descobrint- tenint en compte els nivells d’aprenentatge propis de cada edat- en els símbols i els signes del seu entorn, en el progrés i la humanització del mateix ésser humà, en els models cristians d’identificació i, en particular, en la persona de Jesús de Natzaret.

D’on ha sorgit aquest projecte?

Aquest projecte recull molts anys d’experiència i d’inquietud quant a l’ensenyament de la religió a l’escola. Ha estat impulsat per molts educadors i educadores maristes, moguts per l’afany professional i vocacional de servei als infants i als joves. Pensem que el projecte que tens a les mans s’adapta a la realitat actual i ofereix noves perspectives en el treball del fet religiós a l’escola.

Et convidem a descobrir-ho!

Gràcies per la teva atenció i confiança.

Seguim Fent Camí!

 

Breus notícies del dia a dia de l'escola

  • 200 i + Viu el somni!

   Hem començat ja el curs 2016-2017, sota el lema 200 i + Viu el somni. El nombre 200 fa referència als anys que complirà l’Institut Marista el...

  • FEAC-Escola de pares

   Com ja sabeu, l’ESCOLA DE PARES és una activitat que el col·legi ofereix al començament de cada curs a totes les famílies. Entre altres, un dels...

  • Agraïment a les famílies

   Des de l’equip directiu, volem expressar el nostre agraïment a les moltes famílies que han confiat en el nostre servei propi de venda de llibres,...