El projecte Agenda 21

agenda21 logoL'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació de la comunitat educativa en l'ambiciós projecte d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat.

L'any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes globals com l'exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la biodiversitat. Els estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l'Agenda 21.

 Per fer realitat aquest projecte planetari cal "pensar globalment i actuar localment". Per això es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que tradueixi els objectius generals en actuacions concretes. Milers de ciutats arreu del món ja hi treballen. Barcelona també s'ha compromès i està elaborant la seva Agenda 21 a través d'un procés participatiu. Tots ens hi podem implicar: cada ciutadà, cada empresa, associació i entitat, cadascú al seu nivell, pot elaborar la pròpia Agenda 21.

Es per això que des de l'any 2007 la nostra escola confecciona la seva pròpia AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació i participació i, animant a la comunitat educativa (professorat, alumnat, monitors, personal no docent i famílies) a la seva implicació. Durant els 5 darrers cursos hem desenvolupat un gran ventall d’iniciatives de millora de la pròpia escola i de l’entorn: la recollida selectiva a patis i cuina, la creació d’horts urbans i el compostatge, l’arribada del camió-deixalleria del Punt Verd Mòbil Escolar, la insonorització d’espais per disminuir la contaminació sonora, la realització de tallers en Infantil i primària,...

Cada any oferim un projecte perquè tots els membres de la comunitat educativa que ho desitgin puguin aprofundir el nostre projecte col·lectiu. Us animem a participar!!!

Equip Agenda 21 Escolar.

 

Breus notícies del dia a dia de l'escola

  • 200 i + Viu el somni!

   Hem començat ja el curs 2016-2017, sota el lema 200 i + Viu el somni. El nombre 200 fa referència als anys que complirà l’Institut Marista el...

  • FEAC-Escola de pares

   Com ja sabeu, l’ESCOLA DE PARES és una activitat que el col·legi ofereix al començament de cada curs a totes les famílies. Entre altres, un dels...

  • Agraïment a les famílies

   Des de l’equip directiu, volem expressar el nostre agraïment a les moltes famílies que han confiat en el nostre servei propi de venda de llibres,...