Catequesi

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ

Us presentem el Projecte de Catequesi de Primera comunió que aquests darrers anys duem a terme en la nostra escola. És un projecte que intenta donar força i coherència a allò que des de l'escola anem creient i vivint des de fa uns quants anys: "Sentir-se cridats a donar un renovat impuls a l'acció evangelitzadora en la nostra societat".


Des del nostre context social i cultural us proposem un projecte que sàpiga reconèixer, acceptar i difondre la riquesa del missatge de l'Evangeli. És un projecte agosarat de "vida". Per tant no es tracta de repetir allò que era pràctica habitual en el passat, encara que recent, sinó de redescobrir allò que és essencial del missatge evangèlic i proposar-ho i compartir-ho plegats amb les famílies de l'escola que així ho desitgeu.


A continuació us presentem les línies mestres d'aquest Projecte i les seves concrecions.
Creiem que :
La fe del cristià es viu en una doble dimensió:
Del cristià cap a Déu
Del cristià cap a les persones del seu entorn
Creiem que, des de la catequesi, hem d’ajudar el nen a viure la seva fe també des d’aquestes dues dimensions.

Del cristià cap a Déu. Hem d’ensenyar el nen a conèixer la figura de Jesús i a mantenir-hi una relació personal a través de la pregària i de la lectura de la paraula de Jesús.
Del cristià cap a les persones del seu entorn. Hem d’ajudar el nen a saber viure la seva fe en comunitat i a viure en aquesta comunitat seguint les passes de Jesús.

 foto 123

Les dues comunitats més properes dels nens del nostre col.legi són: a) la família i b) l’escola, concretament, el seu grup de catequesi.
Per això, els nens que facin la catequesi han d’anar units amb la família i amb l’escola, que s’han de convertir en dos eixos importants del seu procés. L'itinerari catequètic que us presentem és exigent, però vol apostar per la VIDA!

Participació de la família: Creiem que la família, a part del seu exemple de comunitat cristiana, ha de tenir una participació activa en la catequesi. Aquesta participació pot ser de formació i d’actuació. Per tant, qui vulgui viure aquest itinerari haurà de:
• Assistir cada 3 setmanes a la catequesi juntament amb els infants.
• Fer ressò a casa del que es proposa a la catequesi (realització d'alguna activitat, diàleg, etc.

D’aquesta manera, la preparació per a la Primera Comunió és tot un procés en el qual es veuen implicats tant pares com nens i no va tot encaminat només a la preparació de la cerimònia del dia de la Primera Comunió.

L’escola. Si l’escola és cristiana, és una bona nova per als seus membres que cada any uns quants nens i nenes decideixin seguir Jesús i fer la 1a Comunió. Per tant, pensem que el grup de catequesi ha de fer-se present en qualsevol de les celebracions que des de Pastoral es preparin per a l’escola. És una manera de celebrar durant tot el curs la Primera Comunió d’aquests nens.

El grup de catequesi. Pel que fa al mateix grup de catequesi i al seu aprofitament com a nucli d’Església, creiem que, a part d’intentar que com a grup funcioni bé, podria intervenir en alguna mena de projecte de cara enfora i que exemplifiqués una mica tot el que s’explica a les sessions de catequesi sobre l’esperit que ha de guiar la vida dels cristians. Això suposa que cada grup té certa autonomia per:

IMG 3916


• Participar conjuntament en alguna acció social: recollida d’alguna cosa per als necessitats, visita a algun centre de nens amb problemes, visita a un casal de gent gran, actuació immediata davant situacions que puguin aparèixer…
Celebracions. La preparació catequètica del nen de Primera Comunió ha de tenir també uns moments de celebració d’actes religiosos en els quals hi ha d’intervenir la família i també l’escola (reperesentada pel grup mateix de catequesi). Això suposa que cada grup té certa autonomia per:
• Participar en algun acte eclesial fora de l'escola. (Pasqua familiar, Pelegrinatge a Montserrat, Trobada de l'Esperit...)


Com heu pogut veure tots aquests aspectes impliquen "MÉS VIDA" i la seva conseqüència és "MÉS TEMPS" tant per part dels catequistes, com per part de les famílies que triïn aquest projecte com a itinerari catequètic dels seu fill/a.

Pastoral

Cartel lema17 18

Lema del Curs 2017-18

Lema2017banner


 logo enxarxat

logo horiz small

LOGO SED CAT1

Pots descarregar...

Menú Escola: Abril 2018

menu escolar 


Retalls d'octubre
Publicat: Març de 2018

 retalls


Col·laborem amb

university cambridge


 DelfDalf

Breus notícies del dia a dia de l'escola

  • 200 i + Viu el somni!

   Hem començat ja el curs 2016-2017, sota el lema 200 i + Viu el somni. El nombre 200 fa referència als anys que complirà l’Institut Marista el...

  • FEAC-Escola de pares

   Com ja sabeu, l’ESCOLA DE PARES és una activitat que el col·legi ofereix al començament de cada curs a totes les famílies. Entre altres, un dels...

  • Agraïment a les famílies

   Des de l’equip directiu, volem expressar el nostre agraïment a les moltes famílies que han confiat en el nostre servei propi de venda de llibres,...