Ítems descripció de l'etapa d'Infantil

CRespostaINF 128Vine i creix amb nosaltres

Presentació

Volem fer una Pedagogia: de la presència (de la motivació i de la competència professional), de la claretat (del pas a pas i de l'experimentació), de la vida en família, de la creativitat, de la solidaritat, del servei accessible, humana i propera als infants i els joves, de la motivació i la superació personals, de l'esforç i de la constància, del treball, de la senzillesa, de l'educació compartida.

Treballem per aconseguir:

 • Conèixer i dominar el propi cos
 • Assolir un grau de seguretat afectiva i emocional.
 • Adquirir el hàbits i normes d'un grup social.
 • Observar i explorar l'entorn amb curiositat i respecte.
 • Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.
 • Establir estructures de pensament intuïtiu i representació mental de l'espai i del temps.
 • Representacions simbòliques de la realitat.
 • Comunicar-se i expressar-se.
 • Conèixer les tradicions de la cultura catalana.
 • Desenvolupar l'autonomia personal i la presa de decisions.

 

Mètode de treball:

El nostre mètode de treball és globalitzat tot treballant de manera constructiva per arribar a la significativitat dels aprenentatges. Ens dotem de diferents metodologies combinades que esdevenen una eina de suport a les unitats didàctiques. Bàsicament entenem el nostre mètode de treball des de:

 • Concepció constructivista de l'aprenentatge.
 • Iniciació de l'aprenentatge de la lecto-escriptura amb mètode global.
 • Educació integral dels infants
 • Desenvolupament global de la persona
 • El joc com activitat necessària per al desenvolupament i procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • La relació de la vidaescolar amb l'entorn.
 • Aprenentatges significatius.
 • Integrem les noves tecnologies (TIC) en el currículum de l'etapa com a eina d'aprenentatge i recurs del mestre.
 • Desenvolupem el treball per projectes, els racons i els tallers amb una seqüenciació adaptada al desenvolupament maduratiu i intel·lectual de l'infant.

IMG 0835Horari:

 • 8:00-9:00 h Acollida Matinal
 • 9:00-13:00 h Horari Escolar
 • 13:00-15:30 h Servei de menjador escolar i activitats extraescolars
 • 15:30-17:30 h Horari escolar
 • 17:30-19:00 h Activitats extraescolars

 

 

Coordinadora
Sra. Estrella Fustel

Pastoral

Cartel lema17 18

Lema del Curs 2017-18

Lema2017banner


 logo enxarxat

logo horiz small

LOGO SED CAT1

Pots descarregar...

Menú Escola: Abril 2018

menu escolar 


Retalls d'octubre
Publicat: Març de 2018

 retalls


Col·laborem amb

university cambridge


 DelfDalf

Breus notícies del dia a dia de l'escola

  • 200 i + Viu el somni!

   Hem començat ja el curs 2016-2017, sota el lema 200 i + Viu el somni. El nombre 200 fa referència als anys que complirà l’Institut Marista el...

  • FEAC-Escola de pares

   Com ja sabeu, l’ESCOLA DE PARES és una activitat que el col·legi ofereix al començament de cada curs a totes les famílies. Entre altres, un dels...

  • Agraïment a les famílies

   Des de l’equip directiu, volem expressar el nostre agraïment a les moltes famílies que han confiat en el nostre servei propi de venda de llibres,...