Equip de pastoral

L'equip de Pastoral del Centre està format per:

 

Coordinadora: Sra. M. Lluïsa Cardoso

Infantil: Sra. Noelia Nantes

Primària: Sr. Josep M Bové

Secundària: Sra. Eva Rossini

Batxillerat:: Sr. Enric Carreras