Departaments

El Departament és la forma que tenen d'organitzar-se el conjunt de professors de les etapes d'ESO i Batxillerat que imparteixen les matèries d'una mateixa àrea de coneixement. Periòdicament els professors que formen part de cadascun dels diferents departaments de l'etapa de Secundària fan reunions assembleàries per coordinar i orientar l'ensenyament de les seves respectives àrees.
 
De forma complementària l'escola ofereix l'anomenada Sala de Departaments (a mig pis per l'escala Central) en l'horari establert per a que l'alumnat pugui anar a estudiar, fer feines personals o realitzar consultes als professors de les diverses matèries. 
 
Habitualment l'horari d'obertura de la sala de Departaments és, a partir de la primera setmana d'octubre, els dies dimarts, dimecres i dijous de 17'45h a 18'45h. Es pot consultar l'horari concret i la distribució del professorat dins la secció "Activitats dels Departaments" de les pestanyes "Secundària" i "Batxillerat", des del menú principal, "Etapes".
 
Aquest curs els caps de cadascun dels departaments són:

Caps de Departament

  • Matemàtiques, Ciències i tecnologia: Sra Mª Carme sánchez
  • Llengües catalana i castellana: Sr. Ramon Vila
  • Llengües estrangeres: Mª Àngels Planas
  • Humanitats i Ciències Socials: Sr. Manoel Muxico
  • Expressió: Manel Torrent
  • ERE: Josep Mª Bové