Educació Infantil - Els ambients

La metodologia de treball per ambients  a infantil ens permet crear una sèrie d'espais d'aprenentatge atractius i motivadors sempre partint dels  interessos i inquietuds dels nostres infants.
Cada ambient està pensat per fomentar la construcció dels seus propis aprenentatges a partir de l'experimentació, el joc, la relació i la comunicació amb els altres.

ambients01
Llums i ombres
ambients02
Mini mon
ambients03
Miques

ambients04V2
Ioga

 ambients05
Art

 ambients06
Theater

 ambients07
Caseta

ambients08
Natura

ambients09
Gran construccions